* Voor het project Mega Jack System van ALE Heavy Breda ontwierpen wij de complete constructie, vloerplaat van 15x15 meter, dikte 1300 mm. Wapening onder/boven Ø 16-100 mm, belastbaar (200 ton) binnen 7 dagen na aanbrengen beton.

   Funderingen

Wij onderscheiden ons al jaren door lastige funderingsprojecten niet uit de weg te gaan, maar beet te pakken en succesvol uit te voeren. Dit laten wij dagelijks door heel Nederland in de praktijk zien. Als het funderingswerk complexer wordt, door de toe te passen techniek of de lastige locatie, kunnen wij ons onderscheiden en toegevoegde waarde realiseren. Door de brede kennis van onze mensen en een complete materieelvloot zijn wij in Nederland in staat om zoveel verschillende funderings- technieken op grote schaal uit te voeren. Dit maakt ons een sterke en betrouwbare partner die als onderaannemer het gehele traject van ontwerp tot uitvoering op zich kan nemen. 
Middels ons eigen bekistingssysteem, onze eigen timmerlieden, ijzervlechters en storters garanderen wij efficiënt en economisch bouwen; van de meest simpele funderingstrook tot het meest gecompliceerde betonwerk. Delta Beton werkt met bekistingen die altijd afgestemd zijn op de aard van het werk. Wij leveren kompleet betonwerk van eenvoudige funderingen tot de meest ingewikkelde constructies.  

Fundering is een constructie die de belasting van

het gebouw overbrengt op de daaronder gelegen

draagkrachtige grondlagen en wel zó, dat geen

grotere zakkingen of zettingsverschillen optreden 

dan voor het bouwwerk toelaatbaar zijn.

         Type fundering Fundering op staal (ondiep aangelegde fundering). Fundering op palen (diep aangelegde fundering). Tussenvormen, op putten of op grondverbetering
Home                              Leveringsvoorwaarden Bedrijfsvloeren              Funderingen Constructies Referenties Contact

              Delta Betonwerken BV

Rullen 1,  5674 PC Nuenen Telefoon:  040 2841010   Mail: info@deltabetonwerken.nl webdesign AWD

             Delta Betonwerken 2022                                                                                                                                                                                             

NAVIGATIE
SOCIAAL

google384d56c3d78a9fa0.html

RET Rotterdam
RET Rotterdam
RET Rotterdam

 Delta betonwerken BV

          Delta Betonwerken

Rullen 1   5674 PC Nuenen T:  040 2841010   M: info@deltabetonwerken.nl
NAVIGATIE
SOCIAAL

   Delta betonwerken BV

Wij onderscheiden ons al jaren door lastige funderingsprojecten niet uit de weg te gaan, maar beet te pakken en succesvol uit te voeren. Dit laten wij dagelijks door heel Nederland in de praktijk zien. Als het funderingswerk complexer wordt, door de toe te passen techniek of de lastige locatie, kunnen wij ons onderscheiden en toegevoegde waarde realiseren.  Door de brede kennis van onze mensen en een complete materieelvloot zijn wij in Nederland in staat om zoveel verschillende funderingstechnieken op grote schaal uit te voeren. Dit maakt ons een sterke en
betrouwbare partner die als onderaannemer het gehele traject van ontwerp tot uitvoering op zich kan nemen.

Fundering is een constructie die de belasting van

het gebouw overbrengt op de daaronder gelegen

draagkrachtige grondlagen en wel zó, dat geen

grotere zakkingen of zettingsverschillen optreden 

dan voor het bouwwerk toelaatbaar zijn.

Type fundering Fundering op staal (ondiep aangelegde fundering). Fundering op palen (diep aangelegde fundering). Tussenvormen, op putten of op grondverbetering
Voor het project Mega Jack System van ALE Heavy Breda ontwierpen wij de complete constructie, vloerplaat van 15x15 meter, dikte 1300 mm. Wapening onder/boven Ø 16-100 mm, belastbaar binnen 7 dagen na aanbrengen beton.

Delta Betonwerken  2022

Delta Betonwerken BV
Bel direct   040 2841010
Delta Betonwerken
google384d56c3d78a9fa0.html